Award

การันตีความอร่อย

“ผักและน้ําจิ้มไม่พอ เติมได้ตลอดนะคะ” คําพูดน้ีได้ยินกันเสมอ ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา จากพนักงานครัวเมืองเว้ จนกลายเป็น เอกลักษณ์การบริการของเรา

ครัวเมืองเว้ ลาว-ญวน

รางวัลแห่งปี

รับรองความอร่อย

ช่องรายการอาหาร

ครัวคุณต๋อย

เที่ยวกินกับหมึกแดง 2

รายการ น้ำใสใจจริง